PopTube logo

PopTube er en service, der giver dig alle de bedste musikvideoer i verdenen.
Vi sørger for, at musikere og rettighedshavere får en fair betaling pr. afspilning.

Vi er netop nu i gang med en større ombygning af platformen.

Når vi er tilbage, vil vi præsentere et nyt musiksite, som er endnu bedre og endnu større.

Vi vil altid kæmpe for, at musikere og rettighedshavere bliver betalt rimeligt for det arbejde, vi alle holder så meget af.